Cestovná agentúra

   e-mail
Bratislava
Tel.: +421 908 746578
Tel./Fax: +421-2-6727 3027
e-mail: contact@danmarslovakia.com
  Izrael a Jordánsko: 10 dní / 9 nocí


1.deň:   Prílet na letisko Bena Guriona. Transfer do Tiberiasu. Ubytovanie v hoteli. Večera.
2.deň:   Výlet loďou po Genezaretskom jazere do Kafarnaumu a návšteva synagógy, kde učil Ježiš. Pokračovanie cesty na Vrch blahoslavenstiev, kde Ježiš predniesol svoju známu Reč na vrchu. Ďalej cesta do Tabigy, kde Ježiš urobil zázrak rozmnoženia 5 bochníkov chleba a 2 rýb, bohoslužba. Plavba na drevených člnoch (replikách tých, ktoré sa používali za čias Ježiša) po Genezaretskom jazere ku Golanským výšinám. Na spiatočnej ceste zastávka pri rieke Jordán. Večera a nocľah v Tiberiase.
3.deň:  Po raňajkách cesta do Nazaretu, návšteva a bohoslužba v chráme Zvestovania. Pokračovanie cesty do mesta Kána, kde Ježiš urobil zázrak na svadbe a zmenil vodu na víno. Výstup na horu Tábor, kde došlo k Ježišovmu premeneniu. Večera a nocľah v Tiberiase.
4.deň:  Po raňajkách cesta do Haify, najdôležitejšieho izraelského námorného prístavu. Výstup na horu Karmel, kde Eliáš vyzval na súboj Bálových prorokov, bohoslužba. Krásny výhľad na záliv Haify. Ďalej cesta do Tel Magidda (biblický názov Armagedon). Krátka plavba po mori do mesta Cézarea, ktoré postavil kráľ Herodes v 2. storočí pred naším letopočtom. Prehliadka rímskeho amfiteátra a aquaduktu. Večera a nocľah v Jeruzaleme.
5.deň:  Deň sa začína v Jeruzaleme návštevou Olivovej hory s nádhernou vyhliadkou na mesto. Návšteva evanjelického chrámu Ascension, Getsemanskej záhrady a chrámu Agony, bohoslužba. Výlet do Betlehemu, po ceste návšteva hrobky Ráchel a príchod do chrámu, postavenom na mieste narodenia Ježiša. V Betleheme bude aj voľný čas na nákupy. Večera a nocľah v Jeruzaleme.
6.deň:  Návšteva Múru nárekov a Starého mesta, kde uvidíme chrám Svätej Anny, miesto narodenia Márie, chrám Svätého hrobu a miesto ukrižovania Ježiša. Po obede návšteva hory Sion, miesta, kde sa konala posledná večera. Návšteva hrobky kráľa Dávida. Večera a nocľah v Jeruzaleme.
7.deň:  Po raňajkách cesta na juh do regiónu Mŕtveho mora. Príchod do Qumranu, kde sa v prírodných jaskyniach našli zvitky s biblickými textami. Kúpanie sa v Mŕtvom mori. Doplnková ponuka: výstup lanovkou do starovekej pevnosti Massada. Ďalej cesta okolo Mŕtveho mora, kde možno vidieť divokú prírodu zachovanú z biblických čias. Príchod do Eilatu. Večera a nocľah v Eilate.
8.deň:  Transfer k hraniciam, prechod do Jordánska a transfer do Petry. Cesta (pešo alebo na koni) do Petry. Prehliadka mesta a významných pamiatok rímskej kultúry, ako je klenotnica (Al Khazneh), rímske divadlo vysekané do skaly v strede mesta, kráľovské hrobky a iné pamiatky z 1. storočia nášho letopočtu. Príchod do Ammánu, večera a nocľah.
9.deň:   Návšteva grécko-rímskeho mesta Jarash a prehliadka chrámov Artemidy, Dia a iných pamiatok. Po obede návšteva Madaby a prehliadka byzantskej mozaiky vrátane mozaikovej mapy Palestíny zo 6. storočia a hory Nebo, kde Mojžiš uvidel Svätú zem. Návrat do Izraela a transfer do Jeruzalema. Večera a nocľah v Jeruzaleme.
10.deň:  Odchod domov.
PetraNazaret